Skolernes vedtægter

Download skolernes vedtægter som PDF herunder

Skolernes bestyrelse

John Krogstrup

Formand

Inge Strandby Jensen

Næstformand

Asger Bondo

Henrik Møller Jensen

Fleur Coco McLynn

Lone Juul Pedersen

Suppleant

Lene Egetoft

Suppleant

Deltagerrepræsentant

Hvis du er interesseret i en plads  som deltagerrepræsentant i skolens bestyrelse bedes du kontakte kontoret.