Foreningen

Bliv medlem af foreningen

Aftenskoler er organiseret som foreninger med bestyrelser, medlemmer og medlemsdemokrati.

Du kan deltage som kursist/deltager på alle kurser og arrangementer uden at være medlem. Men vi håber du har lyst til at melde dig ind, og derved bidrage til, og støtte op om, aftenskolens bestræbelser for at videreføre og udvikle folkeoplysningen i hele dens bredde gennem undervisning, kulturelle og debatskabende arrangementer.

Medlemskabet er gratis. Som medlem kan du deltage i den årlige generalforsamling, være med til at vælge bestyrelse – og eventuelt selv stille dig til rådighed til poster. Du kan deltage i udvalg og sociale arrangementer, samt få indflydelse på fremtidige kurser, foredrag og arrangementer.

Du kan naturligvis altid opsige dit medlemskab.

Du kan læse vedtægterne her: https://www.paarupaftenskole.dk/praktiske-oplysninger/skolernes-vedtaegter/

Du kan indmelde dig ved at sende os en mail med dit navn, adresse og tlf. nr.: info@paarupaftenskole.dk eller ringe: 66 13 00 82.