Personale og bestyrelse

Personale

På skolens kontor møder du

LL Lisbeth Lunding

Lisbeth Lunding

Skoleleder
Hanne

Hanne Møller Stenner

Skolernes bestyrelse

Leif Munk Hansen

Formand

Asger Bondo

Erling Janum

John Krogstrup

Orla Drejer

Deltagerrepræsentant

Hvis du er interesseret i en plads  som deltagerrepræsentant i skolens bestyrelse bedes du kontakte kontoret.