KURSER SÆSON 2021/22

Italiensk

Italien er et af danskernes populære rejsemål. De danske rejsendes oplevelse af landet og dets lokalbefolkning øges betydeligt, hvis de kan forstå og udtrykke sig på italienernes fortryllende melodiske modersmål. Forudsætningerne for at opnå den ønskede grad af talefærdighed og lytteforståelse er i første omgang at kunne indlære de hyppigst brugte italienske ords udtale, betydning, bøjning og brug, men det er under en samtale lige så vigtigt at kunne genkende og forstå italienske ord og sætninger, der høres udtalt og brugt af en italiener.

Disse italienskkursers undervisning har som mål gennem grammatikgennemgang, oplæsning, oversættelse og samtaleøvelser at opøve kursistens italienske talefærdighed og lytteforståelse. Kursisten vil afhængigt af valgt kursusforløb få god mulighed for at opbygge sit italienske ordforråd og lære at føre enklere eller mere ambitiøse samtaler på sproget.

Italienskundervisningen på alle niveauer forudsætter, at kursisten enten har et forudgående kendskab til de fornødne grammatiske fagudtryk, eller har lyst til at indlære disse, under det valgte kursusforløb. Er du i tvivl om hvilket hold du skal vælge, er du altid velkommen til at kontakte underviseren.

Holdnr Navn Start Ugedag Sted Underviser  
21-718 Italienske restriktionstilpassede sommerkurser 21‑04‑2021 16:00 Ons Paarup Aftenskole Niels Paulsen Bonde
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

 

Italienske restriktionstilpassede sommerkurser med kombineret klasse-/online-/'open air’-undervisning

på 6 niveauer

fordelt på 19 undervisningsgange i perioden d. 21.04.-25.08.2021

Underviser: Niels Paulsen Bonde

Kontakt kontoret på tlf. 66 13 00 82 eller mail info@paarupaftenskole.dk  og aftal reduceret kursusgebyr, hvis I ikke kan deltage alle 19 undervisningsgange.

Er I i tvivl om, hvilket niveau I skal vælge, er I velkommen til at kontakte underviseren elektronisk på e-mail-adressen npb@stofanet.dk.

Kurserne har som mål gennem grammatikgennemgang, oplæsning, oversættelse, samtaleøvelser, konversation og skriftlige opgaver at opøve jeres italienske talefærdighed og lytteforståelse. I vil afhængigt af valgt kursusniveau få god mulighed for at opbygge jeres italienske ordforråd og lære at føre enklere eller mere ambitiøse samtaler på sproget.

Italienskundervisningen på alle niveauer forudsætter, at I enten har et forudgående kendskab til de fornødne grammatiske fagudtryk, eller har lyst til at indlære disse under det valgte kursusforløb.

Der er ikke nogen fastlagt rækkefølge af undervisningsprogrammets indhold på de enkelte niveauer fra gang til gang, og i samråd med de deltagende cyberkursister tilpasses undervisningen efter jeres prioriteringer og grad af forberedelse. 

I tilbydes undervisningsdifferentiering på alle niveauer, og undervisningsformen tilpasses fra gang til gang til de deltagende sommerkursisters sproglige forudsætninger.

Undervisningsmidlerne udvælges og progressionen aftales i samråd med sommerkursisterne.

Italiensk 5
kl. 16.00-17.00 Oplæsning, oversættelse, konversation og grammatik                                                                                  ud fra forskellige autentiske italienske romaner, noveller, artikler, opera-librettoer, arier og andre sangtekster, suppleret med udvalgte kapitler fra lærebogen “La Grammatica”. 

Italiensk 4
kl. 17.00-18.30 Oplæsning, oversættelse, konversation, øvelser og grammatik   
ud fra lektion 24-38 i lærebogen "Passarola 2" og skriftlige opgaver i øvehæftet hertil.

Italiensk 6
kl. 18.30-20.00 Oplæsning, konversation og mundtlige oplæg   
ud fra forskellige autentiske italienske romaner, noveller, artikler, digte, arier.

Italiensk 3
kl. 20.00-21.00 Oplæsning, oversættelse, konversation, skriftlige øvelser og grammatik
ud fra lektion 23-34 i lærebogen “Capito?-Italiensk 2”.

Italiensk 1-2
kl. 21.00-22.00 Oplæsning, oversættelse, konversation, skriftlige øvelser og grammatik   
ud fra lektion 1-15 i  lærebogen “Capito?-Italiensk 1” og skriftlige opgaver i øvehæftet “Per capire”.

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 21-718
Status: Igangsat
Første møde: 21-04-2021 16:00
Mødegange: 19
Lektioner: 38
Undervisere: Niels Paulsen Bonde
Priser:
Almen DKK 1.850,00
Pensionist DKK 1.735,00
Efterlønsmodtager DKK 1.735,00
Studerende DKK 1.735,00
dof