DOF Paarup Aftenskole (Odense)

Sprog

 

Sprog er i konstant udvikling, og det er derfor vigtigt, at den undervisning, du modtager, er up to date.
Alle DOF Paarup Aftenskoles sproglærere har en tæt tilknytning til de respektive lande. På kurserne arbejdes der intensivt og seriøst med gloseforråd, mundtlig sprogfærdighed, udtale, oversættelse, samtale, lytteforståelse og grammatik.

Sprog kan spille en vigtigt rolle for din fremtid, da mange virksomheder i dag er internationale og gerne ser at man kan snakke og forstå andre sprog end sit modersmål. Om man er til fransk, spansk, engelsk, italiensk eller græsk så har vi kurserne der passer lige netop til dig. Om man skal bruge sproget på sit arbejde, som ekstra sprog på sit CV eller bare er interesseret i at lære nye sprog, så er der rig mulighed for at finde kurset her.

Er du i tvivl om, hvilket niveau du skal vælge, er du altid velkommen til at kontakte vore lærere.

Holdnr Navn Start Ugedag Underviser Sted  
19-711A Italiensk - Niveau 2-3 03‑09‑2019 19:00 Tir Niels Paulsen Bonde Paarup Aftenskole
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

 

Italiensk på niveau 2-3 (kræver kendskab til de 500 hyppigst anvendte basisord)
Grundbog: Passaparola 1, lektion 14 - Passarola 2, lektion 25

På kurset får du indlært det italienske basisordforråds 1200 hyppigst brugte ords udtale, betydning, bøjning og brug, hvorved du får god mulighed for  at opbygge dit italienske ordforråd og lære at føre enklere ukomplicerede samtaler på sproget. 

Du vil lære:

 • at kunne forstå simple instruktioner og spørgsmål,
 • at kunne klare dig i nemmere dialoger om dagligdagsemner f.eks. på hotel, restaurant, arbejde og i private sammenhænge,
 • at kunne forstå de væsentligste informationer i almindeligt,  men langsomt talt sprog,
 • at kunne udtrykke dig på et elementært sprog i dagligdagssituationer,
 • at kunne give enkle instruktioner og deltage aktivt i en simpel samtale om almindelige dagligdagsemner,
 • at kunne udtrykke forskellen mellem nutidige, datidige og fremtidige hændelser,
 • at kunne læse og forstå korte, nemmere tekster i deres helhed samt finde specifikke informationer i mere avancerede autentiske tekster,
 • at kunne læse og forstå almindelige formularer, spisekort, køreplaner til tog, bus m.m.    

For at kunne følge italienskundervisningen på 2. niveau skal du have kendskab til det italienske basisordforråds 500 hyppigst anvendte glosers betydning, bøjning og brug (dog kun verbernes bøjning og brug i tiderne 'presente' og 'passato prossimo' i måden 'indicativo' i diateserne 'attivo' og 'medio').

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 19-711A
Status: Igangsat
Første møde: 03-09-2019 19:00
Mødegange: 15
Lektioner: 30
Undervisere: Niels Paulsen Bonde
Priser:
Almen DKK 2.720,00
Pensionist DKK 2.500,00
Efterlønsmodtager DKK 2.500,00
Studerende DKK 2.500,00
19-717A Italiensk - Niveau 5a 04‑09‑2019 15:45 Ons Niels Paulsen Bonde Paarup Aftenskole
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Italiensk - Niveau 5a

Undervisningsmidler: forskellige autentiske italienske romaner, noveller, artikler og sangtekster, som du vælger under kursusforløbet i samråd med de andre deltagende kursister.

På kurset får du indlært det italienske basisordforråds 6000 hyppigst brugte ords udtale, betydning, bøjning og brug, hvorved du får god mulighed for at videreudvikle og forbedre dit almene italienske ordforråd, at træne din evne til at præsentere kendte temaer og redegøre for kendte problemstillinger på et klart og nogenlunde flydende italiensk, samt at opøve sikkerhed i at føre selvstændige meget komplicerede samtaler og diskussioner på sproget. 

 Du vil lære:

 • at kunne forstå almindeligt standardsprog, også når baggrunden ikke er klart defineret, og talen er mere ustruktureret eller en smule dialektpræget,
 • at kunne følge tv- og radioudsendelser og film på målsproget, stort set uden besvær,
 • at kunne udtrykke dig flydende og stort set ubesværet på et nuanceret standardsprog, 
 • at kunne fremlægge dit synspunkt og deltage i en diskussion med indfødte, uden at disse skal tage særligt hensyn til dine sproglige evner,
 • at kunne holde et oplæg eller foredrag på et klart og tydeligt standardsprog,
 • at kunne læse stort set alle tekster (både skønlitteratur, artikler og almindeligt fagsprog) og også kunne forstå mere indviklede detaljer i teksten,
 • at kunne tilpasse din sproglige stil til en given anledning og modtager.

For at kunne følge italienskundervisningen på 5. niveau skal du mestre det italienske basisordforråds 3000 hyppigst anvendte glosers udtale, betydning, bøjning og brug (herunder verbernes bøjning og brug i alle tider, måder, aspekter og diateser).

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 19-717A
Status: Igangsat
Første møde: 04-09-2019 15:45
Mødegange: 30
Lektioner: 60
Undervisere: Niels Paulsen Bonde
Priser:
Almen DKK 2.720,00
Pensionist DKK 2.500,00
Efterlønsmodtager DKK 2.500,00
Studerende DKK 2.500,00
19-719 Italiensk - Niveau 6 04‑09‑2019 18:30 Ons Niels Paulsen Bonde Paarup Aftenskole
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Italiensk på niveau 6 (kræver kendskab til alle sprogets 6000 basisord)

Velegnet til kursister med afsluttet italiensk-eksamen fra gymnasiet, HF eller VUC, der gerne vil lære mere.

Undervisningsmidler: forskellige autentiske italienske romaner, noveller, artikler, digte, arier og pop-sangtekster, som du vælger under kursusforløbet  i samråd med de andre deltagende kursister.

Italienskundervisningen har som mål gennem gloseindlæring, oplæsning med udtale- og intonationskorrigering, interaktiv konversation og debat ud fra dine og de andre kursisters selvvalgte forberedte diskussionstemaer, resumé/genfortælling af forberedte digte eller artikler, samt fremlæggelse af selvvalgte emner at opøve og forbedre din italienske tekstforståelse, talefærdighed og lytteforståelse med styrkelse af den produktive sprogtilegnelse.                                                                                                                                                                     

På kurset får du indlært alle de italienske basisglosers og mange specialglosers udtale, betydning, bøjning og brug, hvorved du får god mulighed for at videreudvikle og forbedre dit italienske aktive ordforråd (herunder med aktivering af dit passive ordforråd). Du får trænet din evne til at præsentere kendte temaer og redegøre for kendte problemstillinger på et klart og flydende italiensk, og du får opøvet sikkerhed i at føre selvstændige meget ambitiøse komplicerede samtaler og diskussioner på sproget.

Du vil lære:

 • at kunne forstå alt talt sprog - også i film og radioudsendelser - ned til mindste detalje og også kunne forstå dialekpræget tale, hvis du får lidt tid til at lytte dig ind i dialekten,
 • at kunne deltage i diskussioner om alle emner på lige fod med en indfødt,
 • at blive fortrolig med idiomatiske vendinger og kunne udtrykke dig nuanceret, flydende og fejlfrit,
 • at kunne holde oplæg, foredrag m.m. i et struktureret og velformuleret sprog på lige fod med en indfødt sprogbruger,
 • at kunne læse alle former for almindelige tekster uden besvær og også kunne forstå meget komplekse tekster og fagsprog på lige fod med en indfødt sprogbruger.        

For at kunne følge italienskundervisningen på 6. niveau skal du have kendskab til alle det italienske basisordforråds 6000 glosers udtale, betydning, bøjning og brug (herunder verbernes bøjning og brug i alle tider, måder, aspekter og diateser).

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 19-719
Status: Igangsat
Første møde: 04-09-2019 18:30
Mødegange: 30
Lektioner: 60
Undervisere: Niels Paulsen Bonde
Priser:
Almen DKK 2.720,00
Pensionist DKK 2.500,00
Efterlønsmodtager DKK 2.500,00
Studerende DKK 2.500,00
19-735 Græsk - Niveau 3 16‑09‑2019 17:00 Man Eleftheria Tsatsi Paarup Aftenskole
Se mere   Luk  
 • Holdnr: 19-735
 • Navn: Græsk - Niveau 3
 • :
 • Start: 16‑09‑2019 17:00
 • Ugedag: Man
 • Underviser: Eleftheria Tsatsi
 • Sted: Paarup Aftenskole
Se mere   Luk  

Græsk - Niveau 3

Dette kursus er for dig, hvis du kan have nemme samtaler i græsk om hverdagen, og du er i stand til at læse, men du stadig ønsker at forbedre. I dette kursus vil vi arbejde på tekster som vil berige dit ordforråd og forståelse af sproget, vi vil have masser af samtaler i klassen, og du vil udvide din grammatiske forståelse og udtale. 

 

En undervisningsgang kan se sådan ud:

- Øve dialoger 

- Nemme klassediskussioner om forskellige emner – fx. Traditioner, familie, ferieoplevelser, og mere.

- Læse og diskutere tekster

- Lære græsk grammatik

- Korte diskussioner om kulturelle forskelle mellem Grækenland og Danmark

 

Kursusmaterialer: "Ti kanete" af Rolf Hesse (Kan købes på www.saxo.com) og forskellige kopier.

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 19-735
Status: Igangsat
Første møde: 16-09-2019 17:00
Mødegange: 23
Lektioner: 46
Undervisere: Eleftheria Tsatsi
Priser:
Almen DKK 2.135,00
Pensionist DKK 1.970,00
Efterlønsmodtager DKK 1.970,00
Studerende DKK 1.970,00
19-733 Græsk - Niveau 2 16‑09‑2019 18:35 Man Eleftheria Tsatsi Paarup Aftenskole
Se mere   Luk  
 • Holdnr: 19-733
 • Navn: Græsk - Niveau 2
 • :
 • Start: 16‑09‑2019 18:35
 • Ugedag: Man
 • Underviser: Eleftheria Tsatsi
 • Sted: Paarup Aftenskole
Se mere   Luk  

Græsk – Niveau 2

Dette kursus er for dig, der allerede har haft Græsk – Niveau 1, eller på anden vis har en basal forståelse for det græske sprog (læse simple tekster, hverdagsudtryk). 

I løbet af dette kursus vil du udvide dit ordforråd, grammatiske forståelse og udtale. 

 

En undervisningsgang kan se sådan ud: 

- Øve dialoger 

- Læse tekster og diskutere dem 

- Lære græsk grammatik 

- Samtaler på græsk 

- Korte diskussioner om kulturelle forskelle mellem Grækenland og Danmark

Kursusmaterialer: "Ti kanete" af Rolf Hesse (Kan købes på www.saxo.com).

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 19-733
Status: Igangsat
Første møde: 16-09-2019 18:35
Mødegange: 23
Lektioner: 46
Undervisere: Eleftheria Tsatsi
Priser:
Almen DKK 2.135,00
Pensionist DKK 1.979,00
Efterlønsmodtager DKK 1.970,00
Studerende DKK 1.970,00
19-709A Italiensk - Niveau 1 17‑09‑2019 17:30 Tir Niels Paulsen Bonde Paarup Aftenskole
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Italiensk på niveau 1 (kræver ingen forkundskaber)
Grundbog: Capito 1, lektion 1-11

På kurset får du indlært det italienske basisordforråds 500 hyppigst brugte ords udtale, betydning, bøjning og brug, hvorved du får god mulighed for at opbygge et mindre italiensk ordforråd og lære at føre meget enkle samtaler på sproget. 

Du vil lære: 

 • at både kunne forstå og udtrykke dig på et meget elementært niveau og give simple oplysninger om f.eks. dig selv og dine familie- og arbejdsforhold,
 • at kunne klare dig nogenlunde i meget elementære dagligdagssituationer som indkøb, restaurantbesøg m.m.,
 • at kunne stille og besvare de mest elementære spørgsmål i basale dagligdagssituationer, 
 • at kunne læse og skrive enkle sætninger om almindelige dagligdagsemner som familieforhold, bolig og fritid,
 • at kunne præsentere dig selv og andre,
 • at kunne læse f.eks en almindelig menu og udfylde almindelige formularer f.eks. på hotel eller turistbureau.
Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 19-709A
Status: Igangsat
Første møde: 17-09-2019 17:30
Mødegange: 15
Lektioner: 38
Undervisere: Niels Paulsen Bonde
Priser:
Almen DKK 2.720,00
Pensionist DKK 2.500,00
Efterlønsmodtager DKK 2.500,00
Studerende DKK 2.500,00
19-731 Græsk - Niveau 1 18‑09‑2019 18:00 Ons Eleftheria Tsatsi Paarup Aftenskole
Se mere   Luk  
 • Holdnr: 19-731
 • Navn: Græsk - Niveau 1
 • :
 • Start: 18‑09‑2019 18:00
 • Ugedag: Ons
 • Underviser: Eleftheria Tsatsi
 • Sted: Paarup Aftenskole
Se mere   Luk  

Græsk – Niveau 1

På dette kursus lærer du det basale hverdagssprog. Dette inkluderer: Præsentation af dig selv, hilsner, tal, fødselsdag/jule/påskeønsker, kommunikation på restaurant, café og hotel.

Ingen forudsætninger er nødvendige for dette kursus, da vi starter fra bunden af med at lære det græske alfabet.

En undervisningsgang kan se sådan ud:

- Lære og repetere det græske alfabet

- Læse og diskutere tekster

- Lære basal græsk grammatik

- Små dialoger på græsk

- Repetere hvad vi har lært på tidligere undervisningsgange, da: ´´Επαναληψη, μητηρ πασης μαθησεως´´ (=Repetition er lærdommens moder)

- Korte diskussioner om kulturelle forskelle mellem Grækenland og Danmark

Kursusmaterialer: "Ti kanete" af Rolf Hesse (Kan købes på www.saxo.com)

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 19-731
Status: Igangsat
Første møde: 18-09-2019 18:00
Mødegange: 12
Lektioner: 26
Undervisere: Eleftheria Tsatsi
Priser:
Almen DKK 2.135,00
Pensionist DKK 1.970,00
Efterlønsmodtager DKK 1.970,00
Studerende DKK 1.970,00
19-737 Græsk - Niveau 4 18‑09‑2019 19:35 Ons Eleftheria Tsatsi Paarup Aftenskole
Se mere   Luk  
 • Holdnr: 19-737
 • Navn: Græsk - Niveau 4
 • :
 • Start: 18‑09‑2019 19:35
 • Ugedag: Ons
 • Underviser: Eleftheria Tsatsi
 • Sted: Paarup Aftenskole
Se mere   Luk  

Græsk – Niveau 4

Dette kursus er for dig, hvis du kan have samtaler i græsk om flere emner, og du er i stand til at læse, men du stadig ønsker at forbedre og praksis. I dette kursus vil vi have masser af samtaler i klassen, og vi vil arbejde på tekster, som vil berige dit ordforråd og forståelse af sproget, så du er i stand til bekvemt at holde samtaler med alle mennesker i Grækenland.

 

En undervisningsgang kan se sådan ud:

- Klassediskussioner om forskellige emner – fx. kulturelle forskelle mellem Grækenland og Danmark , traditioner, familie, ferieoplevelser, og mere.

- Læse og diskutere tekster

- Lære græsk grammatik

 

Kursusmaterialer: Til kursusgangen vil jeg uddele kopier.

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 19-737
Status: Igangsat
Første møde: 18-09-2019 19:35
Mødegange: 23
Lektioner: 46
Undervisere: Eleftheria Tsatsi
Priser:
Almen DKK 2.135,00
Pensionist DKK 1.970,00
Efterlønsmodtager DKK 1.970,00
Studerende DKK 1.970,00
19-705 Engelsk - Niveau 3-4 19‑09‑2019 14:45 Tor Bob Wareham Paarup Aftenskole
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Torsdag kl. 14.45 – 16.35

Holdet er til dig, som har et ret godt kendskab til engelsk, men trænger til at bruge sproget aktivt og til at holde det ved lige. Der er først og fremmest fokus på mundtlige færdigheder. Vi øver samtaler ved at tale om almindelige, daglidagsemner såsom familie, arbejde, fritidsinteresser mm, men derudover inddrager vi også aktuelle sociale og politiske emner. For at støtte og forbedre kommunikationen, vil vi arbejde lidt med udtale og samtaleteknik, og korte og lettere skriftlige og grammatiske opgaver. Ydermere vil vi beskæftige os lidt med kulturelle forskelle imellem Danmark og de engelsktalende lande.

 

Undervisningsmaterialer købes på kurset.

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 19-705
Status: Igangsat
Første møde: 19-09-2019 14:45
Mødegange: 20
Lektioner: 36
Undervisere: Bob Wareham
Priser:
Almen DKK 1.735,00
Pensionist DKK 1.625,00
Efterlønsmodtager DKK 1.625,00
Studerende DKK 1.625,00
19-721 Spansk - Niveau 1-2 19‑09‑2019 17:30 Tor Ruth Juárez Paarup Aftenskole
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

 

Spansk niveau 1-2

Har du aldrig lært eller kan du en lille smule spansk? Så er det her du har mulighed for at lære grundlæggende spansk ved brug af læsning, korte samtaler, skriftlige og praktiske øvelser, video og leg. Vi vil bruge undervisningsmaterialet Buena Idea 1.

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 19-721
Status: Igangsat
Første møde: 19-09-2019 17:30
Mødegange: 20
Lektioner: 40
Undervisere: Ruth Juárez
Priser:
Almen DKK 1.880,00
Pensionist DKK 1.740,00
Efterlønsmodtager DKK 1.740,00
Studerende DKK 1.740,00
19-723 Spansk - Niveau 3-4 19‑09‑2019 19:30 Tor Ruth Juárez Paarup Aftenskole
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Spansk niveau 3-4

Kurset henvender sig til dig, som allerede har kendskab til grundlæggende spansk, men som mangler at øve dig både mundtligt og skriftlig for at få et større ordforråd. Kurset foregår mest på spansk, men af og til også på dansk. Der vil også være plads til oversættelser, samt en masse gode og sjove lytte- og skriveøvelser. Alle får mulighed for at deltage i klassen og der lægges vægt på, at den enkelte får mulighed for at øve deres personlige spansk-færdigheder.

 

På kurset vil vi anvende undervisningsmaterialet Buena Idea 2. 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 19-723
Status: Igangsat
Første møde: 19-09-2019 19:30
Mødegange: 20
Lektioner: 40
Undervisere: Ruth Juárez
Priser:
Almen DKK 1.880,00
Pensionist DKK 1.740,00
Efterlønsmodtager DKK 1.740,00
Studerende DKK 1.740,00
19-727 Fransk for begyndere - niveau 1 - 2 24‑10‑2019 14:30 Tor Helle Andersen Paarup Aftenskole
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Fransk niveau 1 – 2

Dette er kurset for dig, der har allerede har haft fransk i et omfang svarende til ca. 30 timer. Kurset henvender sig ligeledes til dig, der har haft fransk for en del år siden og nu husker enkelte ord og vendinger, men gerne vil have gang i det franske igen. Vi bruger grundbogen Début 1af Vibeke Gade, men supplerer med meget andet materiale. Vi arbejder med at udvide ordforrådet og de basale grammatiske regler på baggrund af mange forskellige slags øvelser. Hovedvægten ligger på den mundtlige udtryksfærdighed.

Vent med at købe bøger, til vi har mødtes første gang. Fortsættere fra efterårets ’Fransk for begyndere’ fortsætter med samme bog.

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 19-727
Status: Igangsat
Første møde: 24-10-2019 14:30
Mødegange: 17
Lektioner: 34
Undervisere: Helle Andersen
Priser:
Almen DKK 1.585,00
Pensionist DKK 1.490,00
Efterlønsmodtager DKK 1.490,00
Studerende DKK 1.490,00
19-729 Fransk tekstlæsning og samtale 24‑10‑2019 16:30 Tor Helle Andersen Paarup Aftenskole
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Fransk tekstlæsning og samtale

Dette er holdet for den nysgerrige, der gerne vil udvide sit kendskab til den fransktalende verden sammen med andre entusiaster, der deler denne interesse. Vi beskæftiger os med hele den fransktalende verden og dens mangfoldighed.

Vi læser både litterære tekster og tekster om mere samfundsrelaterede emner relateret til den fransktalende verden.

Vi læser og diskuterer på grundlag af originale franske tekster (med gloser) – ca. 10 sider til hver gang. Der må påregnes nogen forberedelse. Til gengæld kan nye kursister regne med at møde engagerede deltagere, der diskuterer ivrigt i en munter og afslappet atmosfære.

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 19-729
Status: Igangsat
Første møde: 24-10-2019 16:30
Mødegange: 18
Lektioner: 36
Undervisere: Helle Andersen
Priser:
Almen DKK 1.880,00
Pensionist DKK 1.740,00
Efterlønsmodtager DKK 1.740,00
Studerende DKK 1.740,00
20-724 Turist spansk 23‑04‑2020 17:00 Tor Ruth Juárez Paarup Aftenskole
Se mere   Luk  
 • Holdnr: 20-724
 • Navn: Turist spansk
 • :
 • Start: 23‑04‑2020 17:00
 • Ugedag: Tor
 • Underviser: Ruth Juárez
 • Sted: Paarup Aftenskole
Se mere   Luk  

Onsdag kl. 17.00-18.50 

 

Har du lyst til at lære de vigtigste dialoger til at kunne begå dig, når du er på ferie eller rejse i et spansktalende land? Så er dette kursus noget for dig. På kurset vil du bl.a. lære at præsentere dig selv, bestille på en restaurant, hotel, supermarked, spørge om priser og hvordan du finder det, du søger i byen og meget mere. Undervisningen vil være baseret på videoer, lege og mange dialog-øvelser.

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 20-724
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 23-04-2020 17:00
Mødegange: 6
Lektioner: 12
Undervisere: Ruth Juárez
Priser:
Almen DKK 615,00
Pensionist DKK 575,00
Efterlønsmodtager DKK 575,00
Studerende DKK 575,00
20-718 Italienske sommerkurser - Niveau 1-6 06‑05‑2020 13:30 Ons Niels Paulsen Bonde Paarup Aftenskole
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Italienske sommerkurser på niveau 1-6

          Niv. 1: kl. 13.30-15.00 (RV)

          Niv. 2: kl. 15.00-16.30 (RV) 

          Niv. 3: kl. 16.30-18.00 (RV)

          Niv. 4: kl. 18.00-19.30 (RV)

          Niv. 5: kl. 19.30-21.00 (RV)

          Niv. 6: kl. 21.00-22.30 (RV)

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 20-718
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 06-05-2020 13:30
Mødegange: 18
Lektioner: 36
Undervisere: Niels Paulsen Bonde
Priser:
Almen DKK 1.735,00
Pensionist DKK 1.625,00
Efterlønsmodtager DKK 1.625,00
Studerende DKK 1.625,00