Et kultur- og aktivitetshus for alle!

Et kultur- og aktivitetshus for alle!

Nu er der logo på vinduerne, men hvor går man ind? Kan alle bruge huset?
Ja, Brugerhuset er for alle på tværs af alder, køn, etnisk baggrund, uddannelse. Det er brugernes hus; derfor er alle velkomne. De mennesker som ”bruger huset” præger hele tiden udviklingen. Huset er en aktiv medspiller i lokalområdet Bolbro, i samarbejdet med Odense Kommune, DOF Paarup Aftenskole, foreninger og meget andet.

Gå via den gamle skolegård og ind ad indgang L, følg de røde fodspor, så kommer Brugerhusets hjerte; cafeen.
Bolbro Brugerhus er en selvstændig forening og har driftsoverenskomst med Odense Kommune og partnerskabsaftale med DOF Paarup Aftenskole. DOF Paarup Aftenskole har en del undervisning i Brugerhuset.
Brugerforeningen har ansat daglig leder Lone Juul Pedersen til at varetage hverdagens mange forskelligartede opgaver, udvikling, dialog og koordinering. Nicolaj Rasmussen er deltidsansat køkkenansvarlig og varetager køkkenets opgaver med planlægning, udvikling og samarbejde med gruppen af køkkenfrivillige.

Du er velkommen til at komme på besøg eller deltage i husets aktiviteter. Hvis du synes, at der mangler noget, er dine idéer og bidrag også velkomne. Se mere på www.bolbrobrugerhus.dk