Åbne aktiviteter - Onsdag

Hyggeklubben (håndarbejde) kl. 9.30-12

Mødregruppe kl. 10-12

Akvarelgruppe kl. 10-13

Syværksted kl. 11-16

Glasværksted kl. 12-15

Bridgeklubben kl. 12.30-16

It-cafe kl. 13-15

Mændenes Madklub kl. 16-19 (ulige uger)

Dansktræning kl. 19.30-21