Åbne aktiviteter - Onsdag

Onsdag

Hyggeklubben (håndarbejde) kl. 9:30-12

Mødregruppe kl. 10-12

Akvarelgruppe kl. 10-13

Sy-værksted kl. 11-15.30

Glasværksted kl. 12-14.30

Bridgeklubben kl. 12:30-16

It-netcafe kl. 13-15

Miniature kl. 14-16.30 (ulige uger)

Mændenes Madklub kl. 16-19 (ulige uger)

Dansktræning kl. 19.30-21