Hurra, hurra, Bolbro Brugerhus er 30 år

HURRA HURRA BOLBRO

BRUGERHUS ER 30 ÅR

Vi fejrer dagen med reception

torsdag 1. sept. 2016 kl. 15-17

Med ideer og projekter skabte Anne Kryger, det økonomiske grundlag, der var nødvendigt for at komme i gang. I alle årene har Hanne Syrak også været med, og i dag må hun betegnes som den lokale ildsjæl, som med sin store viden om „frivillighed“, sit store engagement i Bolbro Brugerhus og Bolbro, ihærdigt arbejder for at skabe sammenhæng mellem mennesker. Brugerhuset fremstår i dag som en aktiv medspiller i „lokalområdet“ Bolbro og i samarbejdet med Odense Kommune.

Brugerhuset har gjort en forskel for rigtig mange brugere, ved at være et aktivt hus der udfordrer og sætter i gang og lever op til de mål og behov der er i det omgivende samfund. Et sted, hvor vejen fra idé til handling er kort. Ideen med at bevare lokaler på Bolbro Skole, som et samlingssted for mennesker på tværs af alder, køn, etnisk baggrund, uddannelse osv. lykkedes.

Bolbro Brugerhus drives fra 2015 af bestyrelsen for „Brugerforeningen i Bolbro Brugerhus“, med driftsaftale med Ældre og Handicapforvaltningen og partnerskabsaftale med DOF Paarup Aftenskole, som i alle årene har haft undervisning i Brugerhuset.