Et kultur- og aktivitetshus for alle!

Et kultur- og aktivitetshus for alle!

Bolbro Brugerhus har eksisteret siden 1986, og er som navnet siger brugernes hus. Igennem alle årene har DOF Paarup Aftenskole haft en del af sin undervisning i Brugerhuset. Fra 2015 har Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune indgået driftsoverenskomst med Brugerhuset, således der fortsat kan være en ansat daglig leder, som koordinerer de mangeartede initiativer og samarbejder.

I Brugerhuset kommer borgere i alle aldersgrupper, som mødes med forskellige forudsætninger, får ideer, indflydelse, danner og udvikler fællesskaber, om hvad de har lyst til. Cafeen bliver hver uge besøgt af ca. 600 mennesker, som nyder kaffe/te, sandwich m.m. og ser de skiftende udstillinger.

Her er ca. 30 mulige 'Åbne Aktiviteter' at deltage i. Her er mødested for foreninger og forskelligartede fællesskaber og arrangementer i lokalområdet. Frivillige bidrager til, at hverdagens opgaver bliver løst på køkkenholdene, til arrangementer i Brugerhuset eller deltager i køkkenudvalg, udstillings- og forskønnelsesudvalg, PR og kommunikationsudvalg og aktivitetsudvalg. Andre frivillige passer caféen i aftentimerne, således at brugerne altid møder en cafépasser.

Som deltager på en 'Åben Aktivitet' eller som frivillig i Brugerhuset, bliver man en del af et fællesskab på tværs af alder og køn. Brugermøderne er åbne for alle og dermed en let vej til, at frivillige kan blive en del af beslutninger om fælles aktiviteter og initiativer.

Du er velkommen til at komme på besøg eller deltage i husets aktiviteter. Hvis du synes, at der mangler noget, er dine idéer og bidrag også velkomne. Se mere på www.bolbrobrugerhus.dk